top of page

השביל העולה להר - רומן הסטורי

פרקי הסיפור:

פרק 3

פרק שלישי

פרק 7

פרק שביעי

פרק 11

פרק אחד עשר

פרק 15

פרק חמישה עשר

פרק 19

פרק תשעה עשר

פרק 23

 פרק עשרים ושלושה

פרק 27

 פרק עשרים ושבעה

פרק 2

פרק שני

פרק 6

פרק שישי

פרק 10

פרק עשירי

פרק 14

פרק ארבעה עשר

פרק 18

פרק שמונה עשר

פרק 22

פרק עשרים ושניים

פרק 26

פרק עשרים ושישה

פרק 1

פרק ראשון

פרק 5

פרק חמישי

פרק 9

פרק תשיעי

פרק 13

פרק שלושה עשר

פרק 17

פרק שבעה עשר

פרק 21

 פרק עשרים ואחד

פרק 25

פרק עשרים וחמישה

הקדמה

הקדמה

פרק 4

פרק רביעי

פרק 8

פרק שמיני

פרק 12

פרק שנים עשר

פרק 16

פרק שישה עשר

פרק 20

פרק עשרים

פרק 24

פרק עשרים וארבעה

פרק 31

פרק שלושים ואחד

פרק 30

פרק שלושים

פרק 29

פרק עשרים ותשעה

פרק 28

פרק עשרים ושמונה

פרק 35

פרק שלושים וחמישה

פרק 34

פרק שלושים וארבעה

פרק 33

פרק שלושים ושלושה

פרק 32

פרק שלושים ושניים

פרק 39

פרק שלושים ותשעה

פרק 38

פרק שלושים ושמונה

פרק 37

פרק שלושים ושבעה

פרק 36

פרק שלושים ושישה

מחוץ לזמן

מחוץ לזמן

סוף דבר

סוף דבר

פרק 41

פרק ארבעים ואחד

פרק 40

פרק ארבעים

תקציר:

השביל העולה להר הוא רומן היסטורי הנכתב מתוך זכרונותיה של רוזי.

 

רוזי נולדה למשפחת איכרים, במאה התשיעית, בכפר של אנשים קשי יום, לרגלי הרים נישאים בנסיכות שהיתה חלק מהאימפריה הקרולינגית. היא נשלחה לכבס עם חברותיה, כובסות הכפר בנחל שליד אגם המראה, משם נהגה לברוח ליערות שכה אהבה.


אלמלא פגשה בסטפן המלך, ודאי לא היתה כותבת את סיפורה, שכן, למרות שאביה לימד אותה קרוא וכתוב מספיק כדי שתוכל לדווח בספר החווה על הרווחים שלהם, ודאי לא היתה לה היכולת לכתוב את חוקי הנסיכות החדשים ומאוחר יותר את סיפורה, הכרוך בסיפורי נשים אותן פגשה בחייה.


דרך ארוכה עברה רוזי בחייה החדשים כמלכה. היה עליה לזנוח את החינוך הפשוט שקיבלה להיות אשת איש, שיהיה בעל יכולת התפרנסות טובה, ולעבור לחדר הממשל בארמון, בו עסקה בחקיקת חוקים שיהפכו את חיי התושבים בנסיכות לצודקים ושוויוניים יותר.

 

על מנת לעשות זאת בצורה הטובה וההוגנת ביותר, רוזי מעודדת את סטפן לצאת למסעות היכרות עם תושבי הנסיכות. המסעות האלה הופכים למשני חיים עבור שניהם.

bottom of page